ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Η συμβολή του ΕΑΑ στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των νέων επιστημόνων

    Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) κατέχει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και στις ερευνητικές τάσεις σε πλήθος επιστημονικών πεδίων, όπως στον τομέα των εφαρμογών Διαστήματος, του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Μετεωρολογίας, της Σεισμολογίας και της Γεωδυναμικής, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η συνεισφορά της επιστημονικής κοινότητας του ΕΑΑ στην προαγωγή της...
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

    Είναι γνωστό ότι ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, η οποία έχει επιπτώσεις στις κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες και κατασκευές. Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των σεισμών προϋποθέτει την ανάπτυξη της σεισμολογικής έρευνας, την εκπαίδευση του πληθυσμού και τη βελτίωση της απόκρισης της Πολιτείας....