Όροι Χρήσης

• Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα.

• Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα του περιοδικού δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Συντακτικής Ομάδας.

• Ο επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου, αναφερόμενος στο εξής ως χρήστης, αποδέχεται ρητά ότι η χρήση του παρεχόμενου υλικού γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα Ινστιτούτα του, οι εργαζόμενοι σε αυτά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα  λειτουργία αυτού του δικτυακού χώρου.  Σε καμία περίπτωση, ούτε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ούτε οποιοδήποτε άτομο εμπλεγμένο στην δημιουργία, στην εγκατάσταση ή στην διανομή αυτού του δικτυακού χώρου, δεν θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, επακόλουθων ή τιμωρούμενων βλαβών οι οποίες θα προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης αυτού του χώρου. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης συμπεριλαμβάνει πάσης φύσεως ενδεχόμενες βλάβες και ζημιές από κάθε είδους πρόβλημα λειτουργίας, λάθος ή παράληψη.

• Από τούδε, ο χρήστης του χώρου αυτού αποδέχεται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο αφορούν όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού χώρου.

Skip to content