Privacy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα και αστεροσκοπείο, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας.
Υπό τη σκέπη του λειτουργούν:

 • Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) που αναλαμβάνει τη μελέτη των φαινομένων που διαδραματίζονται στο μακρινό σύμπαν, τους γαλαξίες, τους αστέρες και τη μεσοαστρική ύλη καθώς στον διαπλανητικό χώρο, τον Ήλιο, τις μαγνητόσφαιρες, ιονόσφαιρες και εξώσφαιρες των πλανητών. 

 • Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο που καταγράφει τη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα και αναλαμβάνει ερευνητικά έργα που αφορούν στη σεισμικότητα.

 • Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) . που ασχολείται με τη συστηματική πραγματοποίηση καθημερινών μετεωρολογικών παρατηρήσεων.

 • Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διαθέτει ΕΛΚΕ που αναλαμβάνει σειρά ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων για λογαριασμό του ΕΑΑ.


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Για εμάς η προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας αποτελούν πρώτη προτεραιότητα και για το λόγο αυτό διασφαλίζουμε την προστασία κάθε ενέργειας επεξεργασίας, ώστε να νιώθετε σε κάθε συνεργασία σας με το Αστεροσκοπείο το σεβασμό και της οχύρωση για τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουμε υιοθετήσει την εν λόγω Πολιτική Προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης για όλες μας τις συναλλακτικές σχέσεις, τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους, τους ερευνητές και προμηθευτές και τη συμμόρφωση με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας, με πληρότητα και διαφάνεια για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο συλλογής και τους σκοπούς επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης τους, καθώς και τους τυχόν αποδέκτες στους οποίους διαβιβάζονται.


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Λόφος Νυμφών, Θησείο
Τηλ: +30 2103490104
e-mail: secretary@noa.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τηλ: +30 2103490026
e-mail:  dpo.office@noa.gr

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Για την λειτουργία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και των Ινστιτούτων, την εκπόνηση των ερευνητικών του προγραμμάτων και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του, προβαίνουμε στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών δεδομένων:

Όταν προσλαμβάνουμε υπάλληλο: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Συλλέγουμε και καταχωρούμε τα δεδομένα, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, είτε πρόκειται για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, είτε για τις συμβάσεις απασχόλησης μέσω ΕΛΚΕ

Για τους εργαζόμενους: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, τραπεζικό λογαριασμό για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας. 

Για τους ερευνητές: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, βαθμίδα, ερευνητικό έργο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Για τους προμηθευτές μας: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας. Όταν μας αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, το email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για όσους θέλουν να μαθαίνουν τα νέα μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το e-mail σας. Ειδικά για το περιοδικό Κοsμος αποθηκεύουμε και την προτίμηση που έχετε δηλώσει. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφείτε.

Για τους επισκέπτες μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε όταν κρίνεται απαραίτητο ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία διατηρούνται μόνο μέχρι τη διεκπεραίωση της επίσκεψής σας.

Για όσους εισέρχονται στο χώρο μας: για την ασφάλεια της περιουσίας και των προσώπων λειτουργεί κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης στους χώρους του Αστεροσκοπείου. Μέσω της λειτουργίας του συλλέγουμε και αποθηκεύουμε βιομετρικά δεδομένα που τηρούνται για ….. ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται. Το κλειστό σύστημα cctv δεν καταγράφει ήχο.

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, δεδομένα παιδιών, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.
Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου και δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. 

Οι αρχές που υιοθετούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων.

Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»,

 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός του σκοπού», 

 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων», 

 • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»,

 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,

 •  Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα». 

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Για τους εργαζόμενους, ερευνητές, επισκέπτες και προμηθευτές μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, (1) για την διαχείριση των συναλλαγών, (2) για την διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών, (3) για την τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας (φορολογική, εργατική, ασφαλιστική κ.ά.) στην οποία υπαγόμαστε, (4) για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας και (5) για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, αν απαιτηθεί. 

Για κάθε τυχόν μελλοντική επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα προβούμε σε αυτή μόνο εφόσον έχουμε λάβει νέα και διακριτική συγκατάθεση από εσάς. Λάβετε υπόψη σας, ότι ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε σχέση σας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουμε καταρτίσει συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών, 

 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων, 

 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις της ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,

 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων από εσάς 

 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο

 • το δικαίωμα εναντίωσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. 

 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).


Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο email ieleana@noa.gr ή να το παραδώσετε στην έδρα του ΕΑΑ, Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα, υπόψη της ΥΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. 

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αισθάνεστε ότι το αίτημά σας έχει ικανοποιηθεί,  μπορείτε να απευθύνεστε για στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα εξής στοιχεία: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.


Πόσο χρόνο θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας


Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, με ασφάλεια, αν έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές όμως η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλλουν την τήρηση αυτών για περισσότερο χρόνο.
Για τα βιογραφικά που μας αποστέλλετε, θα τα διατηρήσουμε για 2 έτη και έπειτα θα προβούμε είτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας είτε στην καταστροφή του.


Πού θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία, για την δική σας εξυπηρέτηση ή για την διαφύλαξη του έννομου συμφέροντός μας.

Ειδικότερα, τηρείται εντός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, και διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση επεξεργασία με νόμιμο τρόπο και εμπιστευτικότητα. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στο Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που είναι ο εποπτεύων φορέας, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή το ΚΗΜΔΗΣ, όπως κατά περίπτωση προβλέπει η νομοθεσία, ή σε συνεργάτες, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι λειτουργίες μας, ωστόσο λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση μέριμνα, ώστε συμβατικά να υπάρχει διασφάλιση για την προστασία των δεδομένων αυτών. 

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας


Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών φροντίζουμε να λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να επιτυγχάνουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

Τα στελέχη και το προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει λάβει τη δέουσα επιμόρφωση και κατάρτιση, ώστε να λειτουργεί με επαγγελματισμό και να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα, η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. 

Επικαιροποιούμε την Πολιτική μας


Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Cookies

First Party Cookies

Ο ιστότοπος magazine.noa.gr χρησιμοποιεί cookies  μόνο εάν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα σύνδεσης ή έχετε λογαριασμό και συνδεθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Στην πρώτη περίπτωση, δημιουργείται ένα προσωρινό cookie για να καθορίσουμε αν το πρόγραμμα περιήγησης δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Third Party Cookies

O ιστότοπος magazine.noa.gr χρησιμοποιεί για τη διαχείριση των συνδρομητών της υπηρεσίας ‘Κόsμος’ e-alerts, την πλατφόρμα Mailchimp. Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική διαχείρισης των cookies της πλατφόρμας Mailchimp, στα αγγλικά, εδώ και μέσω αυτόματης μετάφρασης στα ελληνικά  εδώ.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης έχει επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο. Οι συγκεκριμένοι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, την αλληλεπίδρασή σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.