Η συμβολή του ΕΑΑ στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των νέων επιστημόνων

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υλοποιεί και όπου συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) κατέχει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και στις ερευνητικές τάσεις σε πλήθος επιστημονικών πεδίων, όπως στον τομέα των εφαρμογών Διαστήματος, του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Μετεωρολογίας, της Σεισμολογίας και της Γεωδυναμικής, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η συνεισφορά της επιστημονικής κοινότητας του ΕΑΑ στην προαγωγή της έρευνας επεκτείνεται και στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων επιστημόνων και για το λόγο αυτόν συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των παρακάτω τριών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Το Δι-Ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Space Science, Technologies and Applications (SSTA) υλοποιείται από το ΕΑΑ από τον Οκτώβριο του 2015, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πλέον των 30 ερευνητών του ΕΑΑ και μέλη ΔΕΠ του Παν/ου Πελοποννήσου προσφέρουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, μέσω της συμμετοχής τους στη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές προηγμένη εκπαίδευση στη θεωρία και στην πράξη των διαστημικών εφαρμογών και τεχνολογιών. Παράλληλα, είναι σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική καριέρα σε διαφορετικά πεδία συμπεριλαμβανομένων της έρευνας, της σχεδίασης και της ανάπτυξης διαστημικών εφαρμογών. Επιπλέον, δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων κατά τη διάρκεια του κύκλου των σπουδών τους. Έως σήμερα, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων έχουν δώσει διαλέξεις διακεκριμένοι επιστήμονες όπως οι: Dr. Markos Trichas  (Key Account Manager for Future Programmes, Airbus Defence and Space), Dr. Glynn Hulley (Jet Propulsion Laboratory, Caltech), και Dr. Jeff Louvall (NASA’s Marshall Space Flight Center) κ.ά.

Το έτος 2018, το ΕΑΑ για πρώτη φορά συνυπέγραψε και συν-απέδωσε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στην ορκωμοσία των απόφοιτων του πρώτου κύκλου φοίτησης, που πραγματοποιήθηκε στις 6.6.2018 στην Τρίπολη. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 3181/2-08-2018 και υλοποιεί πλέον τον 3ο κύκλο σπουδών στο νέο και σύγχρονο χώρο διδασκαλίας, στο Triaena Business Center. Δείτε περισσότερα για το ΔΠΜΣ εδώ:  https://space.uop.gr/el/

Το Δι-Ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών, υλοποιείται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το EAA και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Δέχθηκε για πρώτη φορά  μεταπτυχιακούς φοιτητές  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Κύριος στόχο του προγράμματος είναι η μελέτη του κοινού επιστημονικού πεδίου των φυσικών καταστροφών με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και η θεωρητική και πρακτική εμπέδωση των απαραίτητων εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων που συνδέονται άρρηκτα με την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν προηγμένες δεξιότητες και ικανότητες στον σχεδιασμό, στην πρόληψη και στη σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών.

Tο ΔΠΜΣ στοχεύει στη μελέτη, στο σχεδιασμό και στην οργάνωση των κοινωνιών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στις καταστροφές, στην εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσα από διδασκαλία, υπαίθριες και εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητικές εργασίες και στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και στη διάχυση του πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και μάθησης ανάμεσα σε ομάδες επιστημόνων και στην κοινωνία. Δείτε περισσότερα για το ΔΠΜΣ εδώ: https://geography.aegean.gr/hazards/

 

Το Δι-Ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Cultural Heritage Materials and Technologies υλοποιείται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το ΕΑΑ και  το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Το ΔΠΜΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές στον διεπιστημονικό τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα αποτελεί ένα σύγχρονο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλών δυνατοτήτων, όπου η δημιουργική ανάμειξη σύγχρονων μεθοδολογιών της αρχαιολογίας, όπως η αρχαιομετρία και οι τεχνολογίες πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργούν την ιδανική πλατφόρμα για ολιστικές προσεγγίσεις του αντικειμένου. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Καλαμάτα, ένα προηγμένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που φιλοξενεί μια πληθώρα ιστορικών, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Βασικό προσανατολισμό του ΔΠΜΣ αποτελεί η πρακτική έρευνα, με τη δυνατότητα υλοποίησης διπλωματικής εργασίας που συνδέεται στενά ή είναι εντός του πλαισίου ερευνητικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δείτε περισσότερα για το ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: http://culttech.uop.gr/

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Skip to content