Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Προσαρμοσμένες στην εκπαιδευτική βαθμίδα ή στα ενδιαφέροντα της ομάδας επισκεπτών

Είναι γνωστό ότι ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, η οποία έχει επιπτώσεις στις κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες και κατασκευές. Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των σεισμών προϋποθέτει την ανάπτυξη της σεισμολογικής έρευνας, την εκπαίδευση του πληθυσμού και τη βελτίωση της απόκρισης της Πολιτείας.

Στα πλαίσια αυτά:

 • Oι σεισμολογικοί φορείς της χώρας πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και στην εκλαΐκευση εννοιών που κάνουν κατανοητό το καταστροφικό αυτό φαινόμενο σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού.
 • Δεδομένου ότι ο σεισμός μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε και να επηρεάσει ευρύτερες περιοχές, οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν εκείνες τις ομάδες που μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των επιπτώσεων. Και τούτο διότι οι μεν μαθητές έχουν την ικανότητα της ευκολότερης αφομοίωσης και εφαρμογής συγκεκριμένων οδηγιών, τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό γιατί διαχειρίζεται για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.
 • Ήδη το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ έχει υπογράψει πρωτόκολλα πλαισίου συνεργασίας με αρκετά σχολεία.

Επίσκεψη στην Ακρόπολη Αθηνών από πολυεθνική ομάδα μαθητών στα πλαίσια συνεργασίας Erasmus+ με Γυμνάσιο της Αθήνας

Συνοπτική περιγραφή

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο από τη μία και η εκπαιδευτική μονάδα από την άλλη έχουν δυνητικά μακροχρόνια ιστορία παροχής υπηρεσιών, ο καθένας στο χώρο δραστηριότητάς του (σεισμολογική έρευνα και εκπαιδευτική διαδικασία).

 • Το επιστημονικό προσωπικό του Γ.Ι. με την εμπειρία του, συμμετέχει στη διοργάνωση δραστηριοτήτων τάξης, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε τάξης, συνδέοντας τη θεματολογία της σεισμολογίας και των σεισμών με την εκμάθηση βασικών επιστημονικών εννοιών στα πλαίσια των μαθημάτων της Φυσικής, της Γεωγραφίας – Γεωλογίας, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Ιστορίας ή και της Ψυχολογίας. Οι μαθητές συμμετέχουν στην κατανόηση λειτουργίας των σεισμογραφικών οργάνων, στην εκτέλεση πρακτικών πειραμάτων και κατασκευών για την κατανόηση της διαδικασίας γένεσης των σεισμών, της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, τις ζημιές σε κατασκευές, κλπ.
 • Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν οφέλη στην εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου με σύγχρονες μεθοδολογίες, όχι μόνο στα πλαίσια κατανόησης ενός φυσικού φαινομένου αλλά γενικότερα της λειτουργίας των μαθητών στα πλαίσια ομάδας, είτε έναντι ενός καταστροφικού φαινομένου είτε αργότερα στα πλαίσια της κοινωνίας.
 • Επιπλέον, παρέχουν δυνατότητες συνεργασίας και επαφής με σχολεία του εξωτερικού, από χώρες που φιλοξενούν αντίστοιχους φυσικούς κινδύνους (Ιταλία, Τουρκία, Η.Π.Α., Αλβανία) ή αναπτύσσουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Μεγ. Βρετανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Ελβετία).
 • Η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών σε περιοχές με σεισμολογικό – γεωδυναμικό ενδιαφέρον στοχεύει επίσης στην εκπαίδευση των μαθητών μέσω δραστηριοτήτων έξω από την τάξη και στην υποστήριξη μαθημάτων όπως αυτά που αναφέρθηκαν ήδη αλλά και περαιτέρω του μαθήματος της Ιστορίας.
 • Τέλος, η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων κάτω από την ιστοσελίδα του σχολείου με περιεχόμενο δυναμικά ανανεούμενο, την οποία μπορούν να αναλάβουν μαθητές του Σχολείου στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, πέραν των εκπαιδευτικών στόχων, καλύπτει και τη διαφήμιση των δραστηριοτήτων του Σχολείου προς μια διαφορετική από τις καθιερωμένες κατευθύνσεις: Το σχολείο αποτελεί κέντρο πληροφόρησης για προστασία από σεισμούς για τη γειτονιά.
 • Στα πλαίσια της συνεργασίας, είναι δυνατόν να αναζητηθούν πόροι για την περαιτέρω υποστήριξη του προγράμματος σε βάθος χρόνου, μέσω εθνικών ή διεθνών χρηματοδοτήσεων (χορηγίες, ερευνητικά έργα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο κλπ).

Η υλοποίηση με παραδείγματα

Μοντέλο από απλά υλικά που βρίσκονται στο εμπόριο ή και άχρηστα υλικά, όπου με τη βοήθεια αισθητήρων εδαφικής επιτάχυνσης παρουσιάζεται η διαφορετική συμπεριφορά χαμηλού – υψηλού κτηρίου, καθώς και η επίδραση σκληρού-χαλαρού εδαφικού υλκού. 

 • Παρουσίασεις με θέμα “Σεισμοί και εκπαιδευτική κοινότητα”, “Μιλάμε για τους σεισμούς” και “Η Σεισμολογία στο Σχολείο” όπου αναλύονται οι βασικές έννοιες της Σεισμολογίας, περιγράφονται τα μέτρα προστασίας, προτείνονται δραστηριότητες ενσωματωμένες στο σχολικό πρόγραμμα, ενώ τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή μέσω πειραματικών διατάξεων. Μέγιστος αριθμός επισκεπτών 30 άτομα (στην αίθουσα του τηλεσκοπίου Δωρίδη) ή στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Οι παρουσιάσεις είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες (από παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία μέχρι ομάδες φοιτητών), ενώ απευθύνονται και σε εκπαιδευτικούς, προτείνοντας ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα στο σχολείο με στόχο την κατανόηση του φαινομένου του σεισμού και των μέτρων προστασίας και τελικά τη λειτουργία των ατόμων μέσα στα πλαίσια της ομάδας.
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικών εκδρομών: Επιστημονικό προσωπικό του ΓΙ συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές με γεωλογικό, τεκτονικό ή σεισμολογικό ενδιαφέρον. Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου ή λυκείου, ή σε τμήματα φοιτητών συναφών ειδικοτήτων. Ως παράδειγμα αναφέρονται εκδρομές σε περιοχές που έχουν πληγεί από ισχυρούς σεισμούς για φοιτητές τμημάτων πολιτικών μηχανικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ακρόπολη της Αθήνας υπό το πρίσμα της Σεισμολογίας, σε συνδυασμό με το ειδικό σεισμογραφικό δίκτυο που έχει αναπτύξει το ΓΙ και γεωλογικές, τεκτονικές, σεισμολογικές και ιστορικές πληροφορίες.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις εκλαΐκευσης της επιστήμης (AthensScience Festival, Βραδιά του Ερευνητή), με επίδειξη σεισμογραφικών οργάνων, πειραματικές διατάξεις, επεξηγηματικές αφίσες.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://seismoedu9.webnode.gr/vocabulary/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Skip to content