ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

  • Eξόρυξη πετρελαίου και επαγόμενη σεισμικότητα

    Για την εξόρυξη πετρελαίου υπάρχουν διάφορες μηχανικές μέθοδοι, που ποικίλλουν ως προς το κόστος και την αποδοτικότητα. Η πρωτογενής παραγωγή αναφέρεται στο πετρέλαιο που αποκτάται από ένα φυσικό πηγάδι, ενώ για εξαγωγή μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου από τα πηγάδια χρησιμοποιούνται επιπρόσθετες μηχανικές τεχνικές. Η έγχυση νερού, γνωστότερη ως τεχνική πλημμυρίσματος...
  • Σεισμός στο Νεπάλ προκαλεί για πρώτη φορά μη-ηφαιστειακές εκπομπές CO2 και υδροθερμικές διαταραχές

    Έχει αποδειχθεί ότι η αλληλεπίδραση σεισμών και ρευστών μέσα στο φλοιό της Γης μεταβάλλει σημαντικά την περατότητα του φλοιού. Η επικοινωνία αυτή μεταξύ των βαθύτερων τμημάτων του φλοιού και της επιφάνειας του εδάφους ήταν έκδηλη από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μετά από σεισμούς, αλλά μέχρι τώρα αυτό...
  • Μέθοδος υπολογισμού του κόστους των κτηριακών βλαβών λόγω ισχυρού τσουνάμι σε παράκτια ζώνη: Εφαρμογή στην Κρήτη

    To τσουνάμι είναι ένας ιδιαίτερος τύπος θαλάσσιου κύματος που παράγεται από την απότομη διαταραχή της θαλάσσιας στάθμης, λόγω υποθαλάσσιου σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κατολίσθησης. Στην παράκτια ζώνη, τα ισχυρά τσουνάμι προκαλούν -μεταξύ άλλων- σημαντικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινότητες, όπως βλάβες ή και εκτεταμένες καταστροφές σε κατασκευές, υποδομές και εγκαταστάσεις,...
Skip to content