ΣΕΙΣΜΟΙ

 • Μέθοδος υπολογισμού του κόστους των κτηριακών βλαβών λόγω ισχυρού τσουνάμι σε παράκτια ζώνη: Εφαρμογή στην Κρήτη

  To τσουνάμι είναι ένας ιδιαίτερος τύπος θαλάσσιου κύματος που παράγεται από την απότομη διαταραχή της θαλάσσιας στάθμης, λόγω υποθαλάσσιου σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κατολίσθησης. Στην παράκτια ζώνη, τα ισχυρά τσουνάμι προκαλούν -μεταξύ άλλων- σημαντικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινότητες, όπως βλάβες ή και εκτεταμένες καταστροφές σε κατασκευές, υποδομές και εγκαταστάσεις,...
 • Τί είναι Μέγεθος και Ένταση σεισμού;

  Το Μέγεθος του σεισμού μας δείχνει πόση ενέργεια απελευθερώθηκε από την εστία του σεισμού κατά τη στιγμή θραύσης των πετρωμάτων, δηλαδή πόσο ισχυρός είναι ο σεισμός. Είναι μια έννοια που η τιμή της προκύπτει με μαθηματικούς υπολογισμούς από τα σεισμογραφήματα (τις καταγραφές των σεισμών από τους σεισμογράφους),  σε συνδυασμό...
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

  Είναι γνωστό ότι ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, η οποία έχει επιπτώσεις στις κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες και κατασκευές. Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των σεισμών προϋποθέτει την ανάπτυξη της σεισμολογικής έρευνας, την εκπαίδευση του πληθυσμού και τη βελτίωση της απόκρισης της Πολιτείας....
 • Ανυψωμένες Παλαιοακτές Αποκαλύπτουν Σμήνη Μεγασεισμών στην Ανατολική Μεσόγειο

  Ο αριθμός των σεισμικών πηγών στην Ανατολική Μεσόγειο ικανών για τη γένεση μεγα-σεισμών, και συνοδών κυμάτων τσουνάμι, αποδεικνύεται σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Επίσης, σε διάστημα χιλιάδων ετών, οι σεισμικές αυτές πηγές φαίνεται να δρουν σπασμωδικά (δηλαδή μη-περιοδικά) λόγω μεγάλων σεισμικών εξάρσεων. Αυτά είναι...