ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

  • Διακύμανση του NO2 στον ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο των μέτρων για τον COVID-19

    To διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) είναι μια χημική ένωση που σχετίζεται με τη ρύπανση στα αστικά κέντρα. Ως ρύπος, προκαλείται κυρίως από τις μηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Η κύρια πηγή του, λοιπόν, είναι η κυκλοφορία οχημάτων. Οι κύριες επιπτώσεις του στην υγεία συνδέονται με τη δημιουργία...
  • Τσικνοπέμπτη και ατμοσφαιρική ρύπανση

    Την Τσικνοπέμπτη, παραδοσιακά, το ψήσιμο μονοπωλεί τη βραδινή κυρίως δραστηριότητα των κατοίκων μιας πόλης και γίνεται έντονα αντιληπτό από την κατά τα άλλα ευχάριστη για τους περισσότερους οσμή. Έχουμε ποτέ σκεφτεί πόσο αυτή η παράδοση επιβαρύνει τη συγκεκριμένη μέρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αερολύματα ή αιωρούμενα σωματίδια? Τα...
  • Έξυπνες πόλεις, Παρατηρήσεις Γης και ανθεκτικότητα σε ατμοσφαιρική ρύπανση, καταστροφές και αστική ανάπτυξη.

    Οι πόλεις αντιμετωπίζουν σοβαρές περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω της αυξανόμενης πυκνότητας του πληθυσμού τους, και δέχονται σημαντικές επιβαρύνσεις στους τομείς της υγείας, των φυσικών καταστροφών και άλλων πιέσεων που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMURBS  –που συντονίζει η Ομάδα Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας (http://apcg.meteo.noa.gr/) του Ινστιτούτου Ερευνών...