• Ιστορικά κλιματικά δεδομένα της Αφρικής

    Τα ιστορικά κλιματικά δεδομένα, ιδιαίτερα αυτά του 19ου αιώνα, αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως μια εξαιρετικά πολύτιμη πηγή πληροφορίας για την κατανόηση των κλιματικών μεταβολών, τη μελέτη των ακραίων καιρικών φαινομένων, την αξιολόγηση των κλιματικών μοντέλων και κατά συνέπεια την ακριβέστερη  εκτίμηση των κλιματικών συνθηκών στο μέλλον. Οι επιστήμονες δίνουν μάχη...
  • Το ‘μυστικό’ ενός επικίνδυνου ηφαιστείου στην Ισλανδία

    Τα ηφαίστεια αποτελούν μια φυσική πηγή διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται κατά μέσο όρο σε ημερήσια βάση από τα ηφαίστεια είναι 1,5 εκατομμύριο τόνοι (το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μόλις το 2% της ποσότητας που προέρχεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα). Ένα...
  • Εκτόξευση του ‘Αίολου’ (Aeolus) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

    Ο ‘Αίολος’ είναι ο πρώτος δορυφόρος στον κόσμο που σχεδιάστηκε για να καταγράφει τον άνεμο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Αν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency – ESA) είχε εγκρίνει το Πρόγραμμα για την αποστολή του Αίολου από το 1999, χρειάστηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες για να ολοκληρωθούν...
Skip to content