ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

  • Περιβαλλοντική Σεισμολογία

    Ένας από τους τομείς της σεισμολογίας που είναι ίσως λιγότερο γνωστός στο ευρύ κοινό είναι η Περιβαλλοντική Σεισμολογία, που αναλύει όχι τις δονήσεις που προκαλούνται από σεισμούς αλλά αυτές που οφείλονται σε «εξωγενή» αίτια κοντά στην επιφάνεια της Γης. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών...
  • Υδρολογία: η διακριτική καθημερινή επιστήμη

    Η υδρολογία αποτελεί μια όχι ιδιαίτερα γνωστή επιστήμη. Συνήθως στο άκουσμά της γεννώνται συνειρμοί όπως οικολογία, μοντέρνα επιστήμη, προστασία περιβάλλοντος, κλπ. Αν και αυτές οι έννοιες ενυπάρχουν στην υδρολογία, στην πραγματικότητα η τελευταία έχει πολύ πιο ευρύ αντικείμενο (βλ. Εικόνα 1), ύπαρξη σε βάθος χρόνου (θα μπορούσε να θεωρηθεί...
Skip to content