ΤΣΟΥΝΑΜΙ

  • Γίνονται τσουνάμι στην Ελλάδα;

    Στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΕΚΠΤ). Το κέντρο ιδρύθηκε επίσημα το 2010 και είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2012. Σκοπός του είναι η προειδοποίηση της πολιτείας και ξένων κρατών για την πιθανότητα δημιουργίας τσουνάμι ως επακόλουθο εκδήλωσης...
  • Μέθοδος υπολογισμού του κόστους των κτηριακών βλαβών λόγω ισχυρού τσουνάμι σε παράκτια ζώνη: Εφαρμογή στην Κρήτη

    To τσουνάμι είναι ένας ιδιαίτερος τύπος θαλάσσιου κύματος που παράγεται από την απότομη διαταραχή της θαλάσσιας στάθμης, λόγω υποθαλάσσιου σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κατολίσθησης. Στην παράκτια ζώνη, τα ισχυρά τσουνάμι προκαλούν -μεταξύ άλλων- σημαντικές επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινότητες, όπως βλάβες ή και εκτεταμένες καταστροφές σε κατασκευές, υποδομές και εγκαταστάσεις,...
  • Ανυψωμένες Παλαιοακτές Αποκαλύπτουν Σμήνη Μεγασεισμών στην Ανατολική Μεσόγειο

    Ο αριθμός των σεισμικών πηγών στην Ανατολική Μεσόγειο ικανών για τη γένεση μεγα-σεισμών, και συνοδών κυμάτων τσουνάμι, αποδεικνύεται σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Επίσης, σε διάστημα χιλιάδων ετών, οι σεισμικές αυτές πηγές φαίνεται να δρουν σπασμωδικά (δηλαδή μη-περιοδικά) λόγω μεγάλων σεισμικών εξάρσεων. Αυτά είναι...
Skip to content