ΡΥΠΑΝΣΗ

  • Τσικνοπέμπτη και ατμοσφαιρική ρύπανση

    Την Τσικνοπέμπτη παραδοσιακά το ψήσιμο μονοπωλεί την βραδινή κυρίως δραστηριότητα  των κατοίκων μιας πόλης και γίνεται έντονα αντιληπτό από την κατά τα άλλα ευχάριστη για τους περισσότερους οσμή. Έχουμε ποτέ σκεφτεί πόσο αυτή η παράδοση επιβαρύνει τη συγκεκριμένη μέρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αερολύματα ή αιωρούμενα σωματίδια? Τα...
  • Έξυπνες πόλεις, Παρατηρήσεις Γης και ανθεκτικότητα σε ατμοσφαιρική ρύπανση, καταστροφές και αστική ανάπτυξη.

    Οι πόλεις αντιμετωπίζουν σοβαρές περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω της αυξανόμενης πυκνότητας του πληθυσμού τους, και δέχονται σημαντικές επιβαρύνσεις στους τομείς της υγείας, των φυσικών καταστροφών και άλλων πιέσεων που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMURBS  – που συντονίζει η Ομάδα Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας (http://apcg.meteo.noa.gr/) του Ινστιτούτου...
  • TROPOMI: Μετρώντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας από το διάστημα

    Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) είναι ένα αέριο που παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Δημιουργείται στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (ιδιαίτερα από την καύση ορυκτών καυσίμων και βιομάζας), αλλά και φυσικών διεργασιών (όπως μικροβιολογικών διεργασιών στο έδαφος, δασικών πυρκαγιών και αστραπών). Οι συγκεντρώσεις NO2 στην τροπόσφαιρα...