ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

  • Η συμβολή του ΕΑΑ στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των νέων επιστημόνων

    Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) κατέχει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και στις ερευνητικές τάσεις σε πλήθος επιστημονικών πεδίων, όπως στον τομέα των εφαρμογών Διαστήματος, του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, της Μετεωρολογίας, της Σεισμολογίας και της Γεωδυναμικής, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η συνεισφορά της επιστημονικής κοινότητας του ΕΑΑ στην προαγωγή της...
Skip to content