ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

  • Το «αστικό αποτύπωμα» της Αθήνας στα θερμοκηπικά αέρια

    Η γη μας δέχεται ακτινοβολία από τον ήλιο, από την οποία το 30% επιστρέφει στο διάστημα λόγω ανακλαστικότητας του συστήματος γης-ατμόσφαιρας. Η γη εκπέμπει προς το διάστημα υπέρυθρη ακτινοβολία μέρος της οποίας δεσμεύεται μέσα στην ατμόσφαιρα. Χάρη σε αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μέση παγκόσμια...
Skip to content