ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

  • Eξόρυξη πετρελαίου και επαγόμενη σεισμικότητα

    Για την εξόρυξη πετρελαίου υπάρχουν διάφορες μηχανικές μέθοδοι, που ποικίλλουν ως προς το κόστος και την αποδοτικότητα. Η πρωτογενής παραγωγή αναφέρεται στο πετρέλαιο που αποκτάται από ένα φυσικό πηγάδι, ενώ για εξαγωγή μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου από τα πηγάδια χρησιμοποιούνται επιπρόσθετες μηχανικές τεχνικές. Η έγχυση νερού, γνωστότερη ως τεχνική πλημμυρίσματος...
Skip to content