ShakeAlert®: Ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Σεισμών

Αρχικά στάδια εφαρμογής στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών

Στις 14 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε  από τους Douglas Given και Dr. Robert-Michael de Groot της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS: United States Geological Survey – https://www.usgs.gov) το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: “ShakeAlert: The Path to WestCoast Earthquake Early Warninghow a few seconds can save lives and property“.

Τι είναι όμως το ShakeAlert;

Το ShakeAlert είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σεισμών το οποίο ανιχνεύει σημαντικούς σεισμούς τόσο γρήγορα, ώστε η προειδοποίηση να φτάνει στον κόσμο πριν τη σεισμική δόνηση. Ο σκοπός του ShakeAlert είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος των σεισμών, σώζοντας ζωές και περιουσίες, με την ενεργοποίηση προειδοποιήσεων (Εικ. 1).

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Σεισμών ShakeAlert της USGS (Πηγή: https://www.shakealert.org/)

Ποιοι είναι οι δημιουργοί του: Η  USGS, μαζί με ένα συνασπισμό κρατικών και πανεπιστημιακών εταίρων, αναπτύσσει και δοκιμάζει το σύστημα ShakeAlert® για τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών (περιοχή μεγάλης σημασίας, διότι η πολιτεία της Καλιφόρνια παρουσιάζει πολύ υψηλή σεισμικότητα).

Πώς μεταδίδονται οι προειδοποιήσεις: Το σύστημα ShakeAlert βασίζεται στα δίκτυα αισθητήρων και της υποδομής επεξεργασίας δεδομένων του Advanced National Seismic System (ANSS), για τα οποία απαιτείται γρήγορη και αξιόπιστη τηλεμετρία για τη μεταφορά των δεδομένων στα κέντρα επεξεργασίας. Η υποδομή επεξεργασίας δεδομένων του συστήματος ShakeAlert περιλαμβάνει διακομιστές (servers) που είναι γεωγραφικά κατανεμημένοι στα κέντρα παρακολούθησης σεισμικών δικτύων ANSS της Σειράς 1 στο Seattle της πολιτείας Ουάσιγκτον, καθώς και στο Menlo Park, το Berkeley και τη Pasadena στην Καλιφόρνια.

Σε ποιους απευθύνεται / τρόπος λειτουργίας

Α. Στον κόσμο (κοινό και προσωπικό εργασίας): Η προειδοποίηση θα επικοινωνείται με κάθε εφικτό τρόπο, π.χ. μέσω κινητών τηλεφώνων, τηλεοράσεων, amber alerts ή/και συστήματα προειδοποίησης καιρικών φαινομένων. Οι προειδοποιήσεις θα περιλαμβάνουν οδηγίες (π.χ. να πέσουν, να καλυφθούν και να κρατηθούν) (Εικ. 2). Tο ShakeAlert θα είναι πιο αποτελεσματικό εάν ο κόσμος έχει εκπαιδευθεί εκ των προτέρων στο πώς να αντιδράσει σε κατάσταση σεισμού, π.χ. να είναι σε θέση να αναγνωρίσει άμεσα τον ήχο ειδοποίησης, χωρίς να χάσει χρόνο, που μπορεί να είναι κρίσιμος για την ασφάλειά του. Για το λόγο αυτόν υπάρχουν ετήσιες ασκήσεις ετοιμότητας  (ShakeOut drills) που πραγματοποιούνται σε σχολεία, υπηρεσίες και οποιοδήποτε περιβάλλον συγκέντρωσης πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις ασκήσεις, διαβάστε το σχετικό άρθρο μας “ShakeOut! – H μεγαλύτερη επιχειρησιακή άσκηση αντιμετώπισης σεισμών” .

Εικόνα 2: Διάγραμμα με τα βήματα που ακολουθούνται από την ανίχνευση του σεισμού, τη δημιουργία του συναγερμού, μέχρι τις ενέργειες του τελικού χρήστη.

Β. Σε αυτοματοποιημένα συστήματα: Τέτοια συστήματα θα είναι σε θέση να επιβραδύνουν ή να σταματούν τα τρένα, να διευθετούν την κίνηση των αυτοκινήτων ή των αεροσκαφών, να κλείνουν βαλβίδες ή/και να ακινητοποιούν ευαίσθητα μηχανήματα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιπτώσεις ενός σεισμού.

Οι δημιουργοί του συστήματος προειδοποίησης ShakeAlert προτείνουν τα μηνύματα σχετικά με τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τα οφέλη του να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τους σεισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών προγραμμάτων, για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Κόστος: Πριν να ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης ShakeAlert για το ευρύ κοινό, οι δημιουργοί του ψάχνουν τρόπους τόσο για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή χρηματοδότηση, όσο και για να δοκιμαστεί / βελτιωθεί η ταχύτητα και η εμβέλεια των τεχνολογιών μαζικής προειδοποίησης. Η Committee for Communication, Education, and Outreach (CEO) των ΗΠΑ συντονίζει δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους για την επίτευξη συνεπούς και διαρκούς δημόσιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ήδη, το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης των υπολογιστικών υποδομών και των δικτύων αισθητήρων για το ShakeAlert ξεπέρασε τα 39 εκατομμύρια δολάρια. Το εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του ολοκληρωμένου συστήματος  ανέρχεται στα 29 σχεδόν εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Εφαρμογή: Σήμερα είναι ενεργές πολλές συνεργασίες για τη δοκιμή του ShakeAlert® σε πραγματικές συνθήκες, όπως νοσοκομεία και σχολεία,  και αναπτύσσονται ολοένα. Η USGS έχει θέσει ως στόχο την επέκταση αυτών των εφαρμογών το 2018 και την έναρξη δημόσιων προειδοποιήσεων μέσω εφαρμογών μαζικής ενημέρωσης. Το φθινόπωρο του 2018, το σύστημα ShakeAlert της Δυτικής Ακτής έγινε επαρκώς λειτουργικό και δοκιμάστηκε για να ξεκινήσει η Φάση 1  προειδοποίησης στην Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την πολιτεία της Ουάσιγκτον. Η Φάση 1 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε μια στρατηγική σταδιακής ανάπτυξης που τελικά θα οδηγήσει στην πλήρη λειτουργία της εφαρμογής για το κοινό.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό webinar της USGS της 14/11/2018 εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Skip to content