Εικόνα της συγχώνευσης των Mice Galaxies (NGC 4676 A&B) (ACS Science & Engineering Team, NASA, https://apod.nasa.gov/apod/ap040612.html)

Όταν δύο ή περισσότεροι γαλαξίες πλησιάσουν μεταξύ τους, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, είναι δυνατό να συγκρουστούν και να συγχωνευθούν. Οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις σε συνδυασμό με την τριβή που δημιουργείται ανάμεσα στο αέριο και τη σκόνη αυτών των συστημάτων έχουν σημαντικότατες επιπτώσεις στους εμπλεκόμενους γαλαξίες. Τα ακριβή αποτελέσματα αυτών των συγχωνεύσεων εξαρτώνται από παραμέτρους όπως οι γωνίες σύγκρουσης, οι ταχύτητες καθώς και τα μεγέθη των γαλαξιών. Ακολουθούν μια φωτογραφία κι ένα βίντεο που βοηθούν στην κατανόηση αυτών των έντονων γαλαξιακών αλληλεπιδράσεων. Στην εικόνα φαίνονται τα υπό συγχώνευση ”Ποντίκια”, Mice Galaxies (NGC 4676 A&B). Πρόκειται για δύο σπειροειδείς γαλαξίες οι οποίοι κατοικούν στην Κόμη Βερενίκης και βρίσκονται υπό κατάσταση συγχώνευσης.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορεί κανείς να απολαύσει μια ενδιαφέρουσα προσομοίωση συγχώνευσης γαλαξιών. Video Credits > Author: Visualization Credit: NASA; ESA; and F. Summers, STScI; Simulation Credit: NASA; ESA; G. Besla, Columbia University; and R. van der Marel, STScI

Εδώ θα βρείτε, επίσης, κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις αλληλεπιδρώντων γαλαξιών!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Skip to content