Είναι ελαστικά κύματα που παράγονται με φυσικό ή τεχνητό τρόπο στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια της Γης και διαδίδονται μέσα σε αυτήν. Τα πιο γνωστά είναι τα κύματα χώρου (τα P ή επιμήκη και τα S ή εγκάρσια) και τα επιφανειακά κύματα (Love και Rayleigh).

Στα P κύματα τα μόρια της ύλης ταλαντώνονται κατά διεύθυνση παράλληλη προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος (πυκνώματα και

Γραφική αναπαράσταση σεισμικού κύματος S (Πηγή: L. Braile, Purdue University)

αραιώματα). Στα S κύματα, τα μόρια της ύλης ταλαντώνονται κάθετα προς τη διεύθυνση διάδοσης της κίνησης (όρη και κοιλάδες).

Τα πλάτη των επιφανειακών κυμάτων είναι μεγαλύτερα κοντά στην επιφάνεια της Γης και ελαττώνονται όσο αυξάνεται το βάθος. Στα Love κύματα, τα μόρια της ύλης ταλαντώνονται οριζόντια, σε διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης. Στα κύματα Rayleigh, τα μόρια της ύλης διαγράφουν κατακόρυφες ελλείψεις, των οποίων ο μικρός άξονας είναι παράλληλος προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος και η κίνηση κάθε σημείου της έλλειψης είναι ανάστροφη.

Το πανεπιστήμιο του Purdue έχει φτιάξει animations για όλα τα είδη σεισμικών κυμάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Skip to content