Στατιστικά σημαντικές ενδείξεις ότι το Σύμπαν είναι κλειστό

Τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature βασίστηκαν σε παρατηρήσεις του δορυφόρου Planck

Δραματικά ενδιαφέρουσα αναφορά στο περιοδικό Nature Astronomy για στατιστικά σημαντικές ενδείξεις, βασισμένες στα αποτελέσματα των παρατηρήσεων του δορυφόρου Planck, ότι η χωρική καμπυλότητα του Σύμπαντος είναι θετική, δηλαδή το Σύμπαν είναι κλειστό και η Γεωμετρία που το διέπει είναι Riemann ενώ η ισχυρή πεποίθηση των Κοσμολόγων, βασισμένη σε πολλές παρατηρήσεις, είναι ότι το Σύμπαν διέπεται από την Ευκλείδεια Γεωμετρία (έχει δηλαδή μηδενική χωρική καμπυλότητα).

Δύο εκδοχές υπάρχουν: είτε ότι πράγματι οι ενδείξεις του δορυφόρου Planck είναι σωστές, γεγονός όμως που έρχεται σε αντίθεση με πολλές άλλες παρατηρήσεις και αναλύσεις κοσμολογικών δεδομένων (Βαρυονικές Ακουστικές Ταλαντώσεις, σμηνοποίηση κοσμικών δομών, συνάρτηση Hubble μεγάλων ερυθρομετατοπίσεων, και συνεπώς με το πρότυπο Κοσμολογικό μοντέλο που θεωρούμε ορθό (μοντέλο μηδενικής χωρικής καμπυλότητας δηλαδή επίπεδης Γεωμετρίας) οπότε και θα έχουμε μια δραματική αναθεώρηση των τρεχουσών θεωριών με απρόβλεπτες επιστημονικές προεκτάσεις, είτε ότι υπάρχει κάποιο συστηματικό σφάλμα που έχει διαφύγει της προσοχής πολλών επιστημόνων που ασχολούνται με την ανάλυση δεδομένων του δορυφόρου Planck.

 

Σχετική Δημοσίευση
Di Valentino, E., Melchiorri, A. & Silk, J. Planck evidence for a closed Universe and a possible crisis for cosmology. Nat Astron (2019) doi:10.1038/s41550-019-0906-9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Skip to content