Απότομη αύξηση στις εκπομπές χλωροφορμίου στην Κίνα είναι πιθανό να ευθύνεται για την καθυστέρηση της ανάκτησης του στρώματος του όζοντος

Σύμφωνα με μελέτες, το χλωροφόρμιο συμβάλλει στην μείωση του στρώματος όζοντος στη στρατόσφαιρα. Ωστόσο, λόγω της σύντομης διάρκειας ζωής του και κυρίως λόγω της φυσικής του προέλευσης, δεν περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το οποίο καθορίζει  την παραγωγή και τις χρήσεις των ουσιών που καταστρέφουν το όζον.

Τα γραμμομοριακά  κλάσματα του ατμοσφαιρικού χλωροφορμίου (το ποσοστό δηλαδή της συγκεκριμένης ουσίας στο σύνολο των αερίων συστατικών της ατμόσφαιρας) ήταν σχετικά σταθερά ή μειώνονταν με αργούς ρυθμούς κατά τη χρονική περίοδο 1990-2010. Μετά το 2010 όμως,  παρατηρείται αύξηση στα γραμμομοριακά κλάσματα χλωροφορμίου παγκοσμίως, σύμφωνα με  επιτόπιες μετρήσεις χλωροφορμίου σε επτά σταθμούς σε όλον τον κόσμο.

Οι εκπομπές χλωροφορμίου αυξήθηκαν παγκοσμίως μεταξύ 2010-2015, με ρυθμό 3,5% ανά έτος, σύμφωνα με προσομοιώσεις ατμοσφαιρικών μοντέλων. Επίσης, με τη χρήση  δύο διαφορετικών περιοχικών μοντέλων σε συνδυασμό με μετρήσεις στην Ανατολική Ασία, αποδείχθηκε  πως οι εκπομπές από την Ανατολική Κίνα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 49 Gg (ένα εύρος 41–59 Gg, δηλαδή 41,000-59,000 τόνους) μεταξύ 2010-2015, μια αλλαγή η οποία μπορεί να εξηγήσει την ολική αύξηση των εκπομπών σε παγκόσμια κλίμακα.

Σημειώνεται πως αν οι εκπομπές χλωροφορμίου συνεχίσουν να αυξάνονται με τον παρόντα ρυθμό, η ανάκτηση του στρατοσφαιρικού στρώματος όζοντος πάνω από την Ανταρκτική θα μπορούσε να καθυστερήσει κατά αρκετά χρόνια.

Πηγή : https://www.nature.com/articles/s41561-018-0278-2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Skip to content